Administracinė informacija

Su įmonės veiklos administravimu susijusių asmens duomenų tvarkymas

 
Asmens duomenų valdytojas – valstybės įmonė „ORO NAVIGACIJA“ (rekvizitai: juridinio asmens kodas 302583106, registruotos buveinės adresas – Rodūnios kelias 2, Vilnius, LT – 08242, el. paštas – info@ans.lt, Tel. Nr. +370 706 94 502)

 

 

 

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 

- Įmonės tinklalapio www.ans.lt administravimo ir tvarkymo;

- dokumentų valdymo;

- kompiuterių tinklų, informacinių sistemų prieigos teisių valdymo ir kompiuterizuotų darbo vietų diegimo ir priežiūros;

- Įmonės kompetencijų centro organizuojamų mokymų ir baigimo pažymėjimų išdavimo;

- asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir sutartinių ginčų sprendimo;

- Įmonės sudarytų sutarčių ir sandorių vykdymo.

 

 

 

ĮMONĖS TINKLALAPIO www.ans.lt ADMINISTRAVIMO IR TVARKYMO TIKSLU, TVARKOMI ŠIE DUOMENYS:

 

 

·      vardas ir pavardė;

·      elektroninio pašto adresas;

·      telefono numeris;

 

 

·      prisijungimo duomenys;

·      naršymo istorija;

·      IP adresas.

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ GRUPĖS

 

Įmonės darbuotojai.

SPECIALIŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

Duomenys netvarkomi.

 

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

Tiesiogiai iš duomenų subjekto.

DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ GAVĖJAMS IR Į UŽSIENIO VALSTYBES

Valstybės institucijoms ir valstybės įgaliotiems asmenims,

kurių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra

nustatyta teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų ir organizacijų.

 

Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas. 

 

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

Pasibaigus darbo santykiams.

Vietinio tinklo IP adresai saugomi 1 m. po pakeitimo.

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTŲ VALDYMO TIKSLU, TVARKOMI ŠIE DUOMENYS:

 

 

·     vardas ir pavardė;

·     elektroninio pašto adresas;

·     telefono numeris;

·     pareigos;

·     informacija apie darbo užmokestį, pajamas pensijai skirti;

 

 

·     informacija apie darbo stažą;

·     prisijungimo duomenys (jei duomenys saugomi informacinėje sistemoje);

·     IP adresas (jei duomenys saugomi informacinėje sistemoje);

·     Įrašų istorija (jei duomenys saugomi informacinėje sistemoje).

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ GRUPĖS

 

Buvę ir esami įmonės darbuotojai.

 

SPECIALIŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

Duomenys netvarkomi.

 

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

Tiesiogiai iš duomenų subjekto ir valstybės institucijų ir valstybės įgaliotų asmenų.

 

DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ GAVĖJAMS IR Į UŽSIENIO VALSTYBES

Valstybės institucijoms ir valstybės įgaliotiems asmenims,

kurių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra

nustatyta teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų ir organizacijų.

 

Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas. 

 

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

Saugojimo terminai nurodyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir

archyvų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi ir Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų

rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100

„Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

 

 

 

KOMPIUTERINIŲ TINKLŲ, KIBERNETINIO SAUGUMO SISTEMŲ, INFORMACINIŲ SISTEMŲ PRIEIGOS TEISIŲ VALDYMO IR KOMPIUTERIZUOTŲ DARBO VIETŲ DIEGIMO IR PRIEŽIŪROS TIKSLU, TVARKOMI ŠIE DUOMENYS:

 

 

·         vardas ir pavardė;

·         elektroninio pašto adresas;

·         telefono numeris;

·         prisijungimo duomenys;

 

 

·     grėsmės/įvykiai/sujungimai (jų metaduomenys) fiksuotos/fiksuoti kibernetinio saugumo sistemų/tinklo įrenginių dėl vartotojų veikos naudojantis įmonės duomenų perdavimo tinklu, informacinėmis sistemomis bei viešais tinklais ir šių grėsmių/įvykių/sujungimų istorija (įskaitant duomenų perdavimo paketų įrašymą);

·     IP adresas.

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ GRUPĖS

 

Buvę ir esami įmonės darbuotojai.

 

SPECIALIŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

Duomenys netvarkomi.

 

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

Tiesiogiai iš duomenų subjekto ir valstybės institucijų ir valstybės įgaliotų asmenų.

 

DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ GAVĖJAMS IR Į UŽSIENIO VALSTYBES

Valstybės institucijoms ir valstybės įgaliotiems asmenims,

kurių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra

nustatyta teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų ir organizacijų.

 

Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas. 

 

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

Grėsmių/įvykių/sujungimų metaduomenys saugomi ne mažiau nei 30 d.

Duomenų perdavimo paketų įrašai – ne mažiau nei 5 d.

 

 

 

KOMPIUTERIŲ TINKLŲ, INFORMACINIŲ SISTEMŲ PRIEIGOS TEISIŲ VALDYMO IR KOMPIUTERIZUOTŲ DARBO VIETŲ DIEGIMO IR PRIEŽIŪROS TIKSLU, TVARKOMI ŠIE DUOMENYS:

 

 

·         vardas ir pavardė;

·         elektroninio pašto adresas;

·         telefono numeris;

 

 

·     prisijungimo duomenys;

·     naršymo ir įrašų istorija;

·     IP adresas.

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ GRUPĖS

 

Buvę ir esami įmonės darbuotojai.

 

SPECIALIŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

Duomenys netvarkomi.

 

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

Tiesiogiai iš duomenų subjekto.

 

DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ GAVĖJAMS IR Į UŽSIENIO VALSTYBES

Valstybės institucijoms ir valstybės įgaliotiems asmenims,

kurių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra

nustatyta teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų ir organizacijų.

 

Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas. 

 

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

Vietinio tinklo dokumentai (IP adresai ir kita) saugomi 1 m. po pakeitimo;

Informacinių sistemų eksploatavimo saugojimo terminas – 3 m. po sistemos likvidavimo.

 

 

 

ĮMONĖS KOMPETENCIJŲ CENTRO ORGANIZUOJAMŲ MOKYMŲ IR BAIGIMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TIKSLU, TVARKOMI ŠIE DUOMENYS:

 

 

·         vardas ir pavardė;

·         asmens kodas;

·         gimimo data;

·         informacija apie darbovietę;

·         informacija apie išsilavinimą;

·         informacija apie skrydžių vadovų ir pamainos viršininkų, skrydžių valdymo elektronikos specialistų  žinių, praktinių gebėjimų vertinimo rezultatus;

 

 

·         kontaktinė informacija (elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

·         kursų baigimo pažymėjimo registracijos data ir numeris, pažymėjimo išdavimo data;

·         informacija apie kvalifikaciją, kvalifikacinių kategorijų suteikimą;

·         užsienio kalbos patikrinimo (ELPAC testų) garso įrašai

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ GRUPĖS

 

Įmonės darbuotojai ir įmonės klientai.

 

SPECIALIŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

Duomenys netvarkomi.

 

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

Tiesiogiai iš duomenų subjekto arba kitų ūkio subjektų pagal rašytines sutartis.

 

DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ GAVĖJAMS IR Į UŽSIENIO VALSTYBES

Valstybės institucijoms ir valstybės įgaliotiems asmenims,

kurių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra

nustatyta teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų ir organizacijų.

 

Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas. 

 

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

Saugojimo terminai nurodyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir

archyvų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi ir Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų

rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100

„Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

 

 

 

ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR SUTARTINIŲ GINČŲ SPRENDIMO TIKSLU, TVARKOMI ŠIE DUOMENYS:

 

 

·        vardas ir pavardė;

·        asmens kodas;

·        gimimo data;

·        kontaktinė informacija (elektroninio pašto adresas, telefono numeris).

 

 

·      prašyme, skunde ar paklausime asmens pateikta informacija (įskaitant  ir  specialių  kategorijų  asmens  duomenis ir prireikus,  asmens  tapatybę  patvirtinančio  dokumento kopija),  prašymo,  skundo  ar  paklausimo  nagrinėjimo rezultatas.

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ GRUPĖS

 

Prašymą, skundą, pareiškimą pateikęs asmuo.

 

SPECIALIŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

Duomenys netvarkomi.

 

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

Tiesiogiai iš duomenų subjekto.

 

DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ GAVĖJAMS IR Į UŽSIENIO VALSTYBES

Valstybės institucijoms ir valstybės įgaliotiems asmenims,

kurių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra

nustatyta teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų ir organizacijų.

 

Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas. 

 

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

Saugojimo terminai nurodyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir

archyvų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi ir Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų

rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100

„Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

 

 

 

ĮMONĖS SUDARYTŲ SUTARČIŲ IR SANDORIŲ VYKDYMO TIKSLU, TVARKOMI ŠIE DUOMENYS:

 

 

·        vardas ir pavardė;

·        asmens kodas;

·        gimimo data;

·        kontaktinė informacija (elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

 

 

·       Informacija apie sutarties, sandorio šalies ir (ar) jų darbuotojų (paslaugų tiekėjų) kvalifikaciją pagrindžianti informacija (sertifikatai, licencijos, pažymos, gyvenimo aprašymai, informacija apie nepriekaištingą reputaciją ir kt.).

DUOMENŲ SUBJEKTŲ GRUPĖS

 

Sutarties, sandorio šalis ir (ar) jų darbuotojai.

 

SPECIALIŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

Duomenys netvarkomi.

 

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

Tiesiogiai iš duomenų subjekto arba kitų ūkio subjektų pagal rašytines sutartis.

 

DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ GAVĖJAMS IR Į UŽSIENIO VALSTYBES

Valstybės institucijoms ir valstybės įgaliotiems asmenims,

kurių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra

nustatyta teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų ir organizacijų.

 

Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas. 

 

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

10 m. pasibaigus sutarties terminui.

Viešųjų pirkimų pasiūlymai saugomi 5 metus (pasibaigus pirkimui).

Viešuosius pirkimus vykdančių asmenų konfidencialumo pasižadėjimai ir nešališkumo deklaracijos – 5 m. (pasibaigus pirkimui).

 

 

 

 

 

Rekvizitai

VĮ Oro navigacija
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460