Administracinė informacija

Kiti asmens duomenų tvarkymo atvejai

 
Asmens duomenų valdytojas – valstybės įmonė „ORO NAVIGACIJA“ (rekvizitai: juridinio asmens kodas 302583106, registruotos buveinės adresas – Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT – 02184, el. paštas – info@ans.lt, Tel. Nr. +370 706 94 502)

 

 

 

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 

- užtikrinti nacionaliniam saugumui svarbių įrenginių ir turto apsaugą ir apsaugoti civilinę aviaciją nuo neteisėto įsikišimo į jos veiklą;

- darbuotojų ir Įmonės turto apsaugos;

- fizinės saugos reikalavimų atitikties užtikrinimo;

- aviacijos saugumo atitikties (nepriekaištingos reputacijos tikrinimo) ir asmenų patekimo į Įmonės kontroliuojamąsias teritorijas ribojimo;

- susitikimų ir konsultacijų organizavimo su oro erdvės naudotojais (saugos, ekonominiais, technologiniais ir kitais klausimais);

- aviacijos saugos  įvykių tyrimų, ryšių ir duomenų perdavimo kokybės vertinimo, taip pat navigacijos, stebėjimo, oro eismo valdymo įrenginių veikimo tikrinimo bei mokymo.

 

 

 

 SIEKIANT UŽTIKRINTI NACIONALINIAM SAUGUMUI SVARBIŲ ĮRENGINIŲ IR TURTO APSAUGĄ BEI APSAUGOTI CIVILINĘ AVIACIJĄ NUO NETEISĖTO ĮSIKIŠIMO Į JOS VEIKLĄ TIKSLU TVARKOMI ŠIE DUOMENYS:

 

 

•       Vaizdo stebėjimo duomenys

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ GRUPĖS

 

Įmonės darbuotojai ir asmenys patenkantys į vaizdo stebėjimo lauką.

 

SPECIALIŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

Duomenys netvarkomi.

 

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

Tiesiogiai iš duomenų subjekto.

DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ GAVĖJAMS IR Į UŽSIENIO VALSTYBES

Valstybės institucijoms ir valstybės įgaliotiems asmenims,

kurių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra

nustatyta teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų ir organizacijų.

 

Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas.

 

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

31 kalendorinė diena.

 

 

 

 DARBUOTOJŲ IR ĮMONĖS TURTO APSAUGOS TIKSLU, TVARKOMI ŠIE DUOMENYS:

 

 

·         vardas ir pavardė;

·         pareigos;

·         automobilių kelionių įrašai;

·         duomenys apie buvimo vietą;

·         sugaištas kelionei ir stovėjimui;

 

 

·         informacija apie kelionės maršrutą (išvykimo ir atvykimo adresai, nuvažiuotas atstumas, laikas, sugaištas kelionei ir stovėjimui).

 

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ GRUPĖS

 

Įmonės darbuotojai, kurie naudojasi transporto priemone.

SPECIALIŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

Duomenys netvarkomi.

 

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

Tiesiogiai iš duomenų subjekto.

DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ GAVĖJAMS IR Į UŽSIENIO VALSTYBES

Valstybės institucijoms ir valstybės įgaliotiems asmenims,

kurių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra

nustatyta teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų ir organizacijų.

 

Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas.

 

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

6 mėn.

 

 

FIZINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES UŽTIKRINIMO TIKSLU, TVARKOMI ŠIE DUOMENYS:

 

 

·         vardas ir pavardė;

·         pareigos;

·         asmeninių automobilių valstybiniai numeriai ir kiti automobilių parametrai;

 

·         duomenys apie darbo laiko apskaitą,

·         atvaizdas (asmens nuotrauka).

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ GRUPĖS

 

Įmonės darbuotojai ir asmenys, kuriems suteiktas nuolatinis leidimas patekti į Įmonės teritoriją

 

SPECIALIŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

Duomenys netvarkomi.

 

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

Tiesiogiai iš duomenų subjekto.

DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ GAVĖJAMS IR Į UŽSIENIO VALSTYBES

Valstybės institucijoms ir valstybės įgaliotiems asmenims,

kurių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra

nustatyta teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų ir organizacijų.

 

Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas.

 

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

Ne ilgiau 6 mėn. netekus nuolatinio leidimo patekti į Įmonės teritoriją.

 

 

AVIACIJOS SAUGUMO ATITIKTIES (NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS TIKRINIMO) IR ASMENŲ PATEKIMO Į ĮMONĖS KONTROLIUOJAMĄSIAS TERITORIJAS RIBOJIMO TIKSLU, TVARKOMI ŠIE DUOMENYS:

 

 

·         vardas ir pavardė;

·         pareigos;

·         asmens kodas;

·         gimimo vieta;

·         pilietybė;

·         informacija apie buvusias darbovietes;

·         atvaizdas (asmens nuotrauka);

·         informaciją apie nepriekaištingos reputacijos atitiktį;

·         informacija apie karinę tarnyba;

 

 

·         informacija apie administracinių nuobaudų skyrimą, patraukimą baudžiamojon atsakomybėn, teistumą;

·         atleidimus iš darbo;

·         medicinines įskaitas;

·         informacija apie išvykimus iš Lietuvos Respublikos teritorijos;

·         taip pat kiti duomenys, kuriuos pateikė pats asmuo.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ GRUPĖS

 

Asmenys, kuriems suteiktas nuolatinis leidimas patekti į Įmonės teritoriją.

 

SPECIALIŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

Duomenys apie sveikatą (informacija apie priklausomybės ligų centro, psichikos sveikatos centro arba sveikatos priežiūros įstaigų įskaitas (pažymos apie sveikatos būklę);

 

Informacija apie administracinių nuobaudų skyrimą, patraukimą baudžiamojon atsakomybėn, teistumą.

 

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

Tiesiogiai iš duomenų subjekto.

DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ GAVĖJAMS IR Į UŽSIENIO VALSTYBES

Valstybės institucijoms ir valstybės įgaliotiems asmenims,

kurių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra

nustatyta teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų ir organizacijų.

 

Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas.

 

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

Ne ilgiau 6 mėn. netekus nuolatinio leidimo patekti į Įmonės teritoriją.

 

 

 

SUSITIKIMŲ IR KONSULTACIJŲ ORGANIZAVIMO SU ORO ERDVĖS NAUDOTOJAIS (SAUGOS, EKONOMINIAIS, TECHNOLOGINIAIS IR KITAIS KLAUSIMAIS)

 TIKSLU TVARKOMI ŠIE DUOMENYS:

 

 

·       vardas ir pavardė;

·       kontaktinė informacija (elektroninio pašto adresas, telefono numeris).

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ GRUPĖS

 

Oro erdvės naudotojai.

SPECIALIŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

Duomenys netvarkomi.

 

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

Tiesiogiai iš duomenų subjekto.

DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ GAVĖJAMS IR Į UŽSIENIO VALSTYBES

Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijų ir organizacijų įgaliotiems asmenims,

kurių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra

nustatyta teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų ir organizacijų.

 

 Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes. 

 

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

Iki organizuojamų renginių pabaigos.

 

 

 

AVIACIJOS SAUGOS  ĮVYKIŲ TYRIMŲ, RYŠIŲ IR DUOMENŲ PERDAVIMO KOKYBĖS VERTINIMO, TAIP PAT NAVIGACIJOS, STEBĖJIMO, ORO EISMO VALDYMO ĮRENGINIŲ VEIKIMO TIKRINIMO BEI MOKYMO TIKSLU TVARKOMI ŠIE DUOMENYS:

 

 

·       garso įrašai užfiksuoti objektyvios kontrolės priemonėmis.

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ GRUPĖS

 

Įmonės darbuotojai ir kiti skambinantys asmenys.

SPECIALIŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

Duomenys netvarkomi.

 

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

Tiesiogiai iš duomenų subjekto.

DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ GAVĖJAMS IR Į UŽSIENIO VALSTYBES

Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijų ir organizacijų įgaliotiems asmenims,

kurių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra

nustatyta teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų ir organizacijų.

 

 Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes. 

 

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

30 kalendorinių dienų.

 

 

 

 

Rekvizitai

VĮ Oro navigacija
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460