Administracinė informacija

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Reglamentui (ES) 2016/679, dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga, ir teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Kilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo galite kreiptis į Asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdantį asmenį:

  KONTAKTAI:

 

Saugumo skyriaus
Atitikties stebėsenos specialistė
El. p. duomenuapsauga@ans.lt

Rekvizitai

Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460