Lietuvos Respublikos teisės aktai

 

Aviacijos įstatymas, Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. spalio 17 d. įstatymas, Nr. VIII-2066 (Žin., 2000 Nr. 94-2918)

 

Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimas Nr. 285 (Žin., 2004 Nr. 42-1379)

  

Dėl 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010, nuostatų įgyvendinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimas Nr. 1132 (Žin., 2013 Nr. 127-6463) 

 

Dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos specialistų licencijavimo nuostatų patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. 3-517 (Žin., 2003 Nr. 91-4130) (Pakeitimai: 2007 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. 3-21, 2008 m. liepos 25 d. įsakymas Nr.3-275, 2008 m. spalio 24 d. įsakymas Nr.3-408, 2011 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. 3-115, 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 3-784, 2013 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 3-164).

 

Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymas Nr.3-353, (Žin., 2004 Nr.98-3655) (Pakeitimai: 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. 3-435, 2007 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 3-33, 2008 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. 3-466, 2010 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 3-416, 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 3-791, 2012 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 3-245, 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. 3-575, 2013 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. 3-516).

 

Dėl oro eismo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. 3-361 (Žin. 2007, Nr. 123-5056) (Pakeitimai: 2010 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. 3-130, 2012 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. 3-524).

Dėl rinkliavų už naudojimąsi oro uostais ir oro navigacijos paslaugomis Lietuvos Respublikos oro erdvėje mokėjimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. 3-118 (Žin., 2011 Nr. 26-1257) (Pakeitimai: 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 3-792, 2013 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 3-328, 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 3-616)

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 3-434 "Dėl mokymo įstaigų, rengiančių ir perkvalifikuojančių civilinės aviacijos specialistus, akreditavimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. 3-129 (Žin., 2011 Nr. 28-1362) (Pakeitimai: 2013 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 3-163)

 

 

Dėl reikalavimų mokymo įstaigoms, rengiančioms ir perkvalifikuojančioms civilinės aviacijos specialistus, patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 4R-183 (Žin., 2004 Nr. 172-6368) (Pakeitimai: 2010 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. 4R-14,  2011 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 4R-160, 2012 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 4R-124, 2013 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. 4R-51).

 

Dėl skrydžių valdymo elektronikos specialistų licencijavimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 4R-135 (Žin., 2008, Nr. 78-3091)

 

Dėl atleistų nuo oro navigacijos ir oro uostų rinkliavų mokėjimo skrydžių rinkliavų dengimo VĮ "Oro navigacija" ir tarptautiniams oro uostams, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. 4R-55 (Žin., 2096 Nr. 28-1129)

 

Dėl paraiškų teikimo ir licencijų, kvalifikacijų, patvirtinimų išdavimo, atnaujinimo ir jų galiojimo pratęsimo skrydžių vadovams ir skrydžių vadovams mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 4R-265 (Žin., 2011, Nr. 132-6302)

 

 

Dėl oro eismo vadybos rizikos klasifikavimo ir leistinų rizikos bei priimtinų saugos lygių nustatymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 4R-309 (Žin., 2011, Nr. 151-7136)

  

Dėl aerodromų naudojimo (meteorologinių) minimumų nustatymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 4R-322 (Žin., 2011, Nr. 162-7727) 

 

Dėl sąnaudų priskyrimo maršruto ir terminalo paslaugoms kriterijų patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 4R-331 (Žin., 2012, Nr. 3-97)

 

Dėl oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 4R-89 (Žin., 2012, Nr. 43-2139) (Pakeitimai: 2012 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. 4R-192, 2013 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. 4R-23, 2014 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. 4R-12, 2014 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 4R-1422014 m. lapkričio 27 d. Nr. 4R-160)

Dėl skrydžių vykdymo sąlygų ir reikalavimų Lietuvos Respublikos oro eismo paslaugų oro erdvėje pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 4R-295 (Teisės aktų registras, 2013-12-31, Nr. 2013-345)
Dėl įgaliojimų suteikimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. 4R-1 (Teisės aktų registras, 2013-12-31, Nr. 2013-344)
  Dėl kritinių aviacijos situacijų valdymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 27 d. įsakymas  Nr. 4R-34 (Teisės aktų registras, 2014-03-21, Nr. 2014-03387)
 

 

 

 Civilinės aviacijos administracijos tinklalapyje žr. kitus civilinės aviacijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus.
 

 

VĮ "Oro navigacija" Generalinio direktoriaus įsakymas dėl vaizdo duomenų tvarkymo VĮ "Oro navigacija" taisyklių patvirtinimo.
Atnaujinta: 2014-12-03