SE Oro Navigacija

Madride bus aptariama nuotolinio aerodromo skrydžių valdymo bokšto koncepcija

Valstybės įmonė (VĮ) „Oro navigacija“ tiria galimybę aerodromų skrydžių valdymo paslaugas teikti nuotoliniu būdu. Šiuo metu įmonėje baigiama analizė dėl nuotolinio bokšto koncepcijos, o kitą savaitę šis ir kiti pasaulyje taikomi naujausi technologiniai sprendimai bus aptariami Ispanijoje vyksiančiame Pasauliniame oro eismo vadybos kongrese bei Tarptautinio technologijų aljanso iTEC valdybos posėdyje, kuriame dalyvaus ir „Oro navigacijos“ atstovai.

Kovo 6-8 d. Madride vyksiančiuose susitikimuose įvairių šalių aviacijos specialistai, oro navigacijos paslaugų teikėjai, mokslininkai aptars naujausias aviacijos sektoriaus technologijas. Viena iš sričių, kuria domėsis susitikimuose dalyvausiantys „Oro navigacijos“ vadovas Mindaugas Gustys bei padalinių vadovai Tomas Tamašauskas ir Ligita Juškienė – pradedama taikyti nuotolinio aerodromo skrydžių valdymo bokšto koncepcija, kada vaizdo kamerų ir kitos techninės įrangos pagalba skrydžių vadovai gali valdyti orlaivius fiziškai nebūdami aerodromų bokštuose.

Šiuo metu „Oro navigacijos“ specialistai baigia atlikti galimybių studiją, siekiant įvertinti nuotolinio aerodromo skrydžių valdymo bokšto steigimo privalumus ir trūkumus. Atlikus analizę, bus nuspręsta, kokia nuotolinio bokšto koncepcija galėtų būtų tinkamiausia įmonei bei kuriuose Lietuvos oro uostuose ji galėtų būti įgyvendinta.

Norėdama tapti konkurencingiausia oro navigacijos paslaugų teikėja Baltijos regione, VĮ „Oro navigacija” nuolat peržiūri teikiamų oro navigacijos paslaugų teikimo modelius ir ieško efektyvių sprendimų, padedančių didinti Lietuvos oro erdvės ir oro uostų patrauklumą. Įmonė dalyvauja moksliniuose bendro Europos dangaus oro eismo vadybos sistemos SESAR2020 programos projektuose, kuriais siekiama taikyti naujus technologinius sprendimus, leidžiančius padidinti Lietuvos bei Europos aviacijos sektoriaus saugą ir efektyvumą.

Pernai kovą Pasaulinio oro eismo valdymo (OEV) kongreso Madride metu „Oro navigacija“ kartu su ilgamete įvairių projektų partnere Lenkijos oro navigacijos paslaugų teikėja PANSA oficialiai įstojo į Tarptautinio technologijų aljansą iTEC, kuriam priklauso Vokietijos, Nyderlandų, Jungtinės Karalystės, Norvegijos ir Ispanijos oro navigacijos paslaugų teikėjai. Aljanso tikslas – diegiant pažangias technologijas oro navigacijos paslaugų srityje suteikti oro erdvės naudotojams pagrindą optimizuoti maršrutus ir skrydžių trajektorijas, sumažinti skrydžių kaštus ir neigiamą poveikį aplinkai, didinti punktualumą. 

Tarp Europos Sąjungos valstybių įmonė neatsilieka, o kai kuriose srityse ir pirmiauja diegdama aviacijos srities naujoves. Pavyzdžiui, reaguodama į naujų oro eismo dalyvių – dronų - pasirodymą, įmonė ketina taikyti šiuolaikinius technologinius sprendimus, užtikrinančius saugų bepiločių orlaivių integravimą į bendrą oro erdvę. „Oro navigacija” taip pat sėkmingai įgyvendina šiuolaikinių skrydžių valdymo sistemų diegimo projektus.

Kiekvieną dieną Europos danguje yra atliekama daugiau kaip 30 tūkst. skrydžių. Siekiant, kad skrydžiai vyktų saugiai, efektyviai ir laiku, nuo orlaivio pajudėjimo iš orlaivio stovėjimo aikštelės iki jo nutūpimo paskirties aerodrome, jam yra teikiamos oro navigacijos paslaugos. Lietuvos oro erdvėje ir Lietuvos oro uostuose tai atlieka valstybės įmonė „Oro navigacija”.

Pernai „Oro navigacija” suteikė oro navigacijos paslaugas 243 tūkst. orlaivių  - tai 5,23 proc. daugiau, lyginant su 2016 m. Šiemet aptarnaujamų skrydžių skaičius toliau auga, todėl naujų technologijų taikymas – viena pagrindinių sąlygų oro navigacijos paslaugas teikti efektyviai bei tapti konkurencingiausiu oro navigacijos paslaugų teikėju Baltijos regione.

Vytautas Beniušis
Komunikacijos vadovas
Tel. 8 706 94509

Grįžti

Rekvizitai

 

 


 

 

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius 
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt

 

    

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460