SE Oro Navigacija

Analizuojamos antikorupcinės vadybos sistemos pritaikymo galimybės

VĮ „Oro navigacija“ darbuotojai toliau gilina žinias korupcijos prevencijos temomis. Spalio 17 d. dalyvauta informaciniame seminare apie Lietuvos standarto LST ISO 37001:2017 antikorupcinės vadybos sistemos reikalavimus ir jos naudojimo tvarką.

Lietuvos standartizacijos departamento organizuotą informacinį seminarą vedė Nacionalinės antikorupcijos asociacijos vadovas dr. Raimundas Kalesnykas. Renginyje dalyvavo įmonės darbuotojai, paskirti atsakingais už korupcijos prevencijos kontrolę - Saugumo skyriaus viršininkas Žygimantas Jakonis ir Teisės skyriaus teisininkė Vytautė Juškaitė.

Seminare atkreiptas dėmesys į organizacijos konteksto nustatymo svarbą, taikant minėtą standartą. Taip pat pristatyta standarto struktūra ir audituojamos sritys bei antikorupcinės vadybos sistemos sertifikavimas remiantis šiuo standartu. Analizuota ir standarto taikymo nauda organizacijai.

Atsižvelgiant į minėto standarto nuostatas, bus siekiama pritaikyti gerosios praktikos pavyzdžius VĮ „Oro navigacija“ veikloje.

Grįžti

Rekvizitai

 

 


 

 

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius 
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt

 

    

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460