Rezultatai – palankūs

2012-09-06

Kaip jau žinome, šiais metais Eurokontrolės atstovai įmonėje, įskaitant ir filialus,  vedė saugos kultūros seminarus, surengė šia tema plačią apklausą.

Rugsėjo 4–6 d. svečiai iš Eurokontrolės Nigel Makins ir Andy Lowery pristatė įmonės darbuotojams galutinius saugos kultūros tyrimo rezultatus, kurie mums yra neabejotinai palankūs, ir pateikė rekomendacijas, kaip toliau gerinti įmonėje saugos kultūrą.