Akiratyje – saugos kultūra

2012-05-31

Glaudžiai bendradarbiaujant su Eurokontrole, 2012 m. gegužės 29–31 d. įmonėje vyko saugos kultūros seminarai – antrasis saugos kultūros tyrimo etapas. Šių susitikimų Vilniuje, Kaune ir Palangoje metu įmonės darbuotojai buvo skatinami atvirai pareikšti nuomonę saugos kultūros klausimais. Seminarų, kaip ir viso  tyrimo, tikslas – įvertinti ir gerinti įmonėje saugos kultūrą, kaip skrydžių saugos garantą. Seminarus vedė Eurokontrolės atstovas Nigel Makins, jam pagal sutartį su Eurokontrole talkino šios srities specialistai Andrew Lowrey ir Gill Clark.