Pasirašyta sutartis

2012-04-23

2012 m. balandžio 20 d. VĮ „Oro navigacija“ generalinis direktorius Algimantas Raščius ir UAB „Dicto Citius“, atstovaujančios vokiečių firmai MICROSENS GmbH, direktorius Edmundas Domeikis pasirašė sutartį dėl optinės magistralinės duomenų perdavimo įrangos pirkimo. Šis pirkimas – tai naujas investicinio projekto L–SWIM–01–I/V– C „Įmonės duomenų mainų tinklo kūrimas“ etapas, kurio tikslas – išplėsti veikiantį įmonės DWDM duomenų perdavimo tinklą, sujungiant naujus objektus ir įdiegiant papildomus reikiamus mazgus.

2009 m. pradėtas projektas įgyvendinamas, vykdant Europos Sąjungos institucijų reikalavimus. Pagal naująją sutartį įgyjama įranga bus sumontuota Vilniaus, Kauno, Palangos ir Šiaulių skrydžių valdymo centruose.