Naujienos

Korupcijos prevencija

Naujienos

  2017-10-19

Analizuojamos antikorupcinės vadybos sistemos pritaikymo galimybės

VĮ „Oro navigacija“ darbuotojai toliau gilina žinias korupcijos prevencijos temomis. Spalio 17 d. dalyvauta informaciniame seminare apie Lietuvos standarto LST ISO 37001:2017 antikorupcinės vadybos sistemos reikalavimus ir jos naudojimo tvarką.

Lietuvos standartizacijos departamento organizuotą informacinį seminarą vedė Nacionalinės antikorupcijos asociacijos vadovas dr. Raimundas Kalesnykas. Renginyje dalyvavo įmonės darbuotojai, paskirti atsakingais už korupcijos prevencijos kontrolę - Saugumo skyriaus viršininkas Žygimantas Jakonis ir Teisės skyriaus teisininkė Vytautė Juškaitė.

Seminare atkreiptas dėmesys į organizacijos konteksto nustatymo svarbą, taikant minėtą standartą. Taip pat pristatyta standarto struktūra ir audituojamos sritys bei antikorupcinės vadybos sistemos sertifikavimas remiantis šiuo standartu. Analizuota ir standarto taikymo nauda organizacijai.

Atsižvelgiant į minėto standarto nuostatas, bus siekiama pritaikyti gerosios praktikos pavyzdžius VĮ „Oro navigacija“ veikloje.

 


 2017-10-06

Gilintos žinios apie korupcijos prevencijos kontrolę ir dalintasi gerąja praktika

VĮ „Oro navigacija“ darbuotojai, atsakingi už korupcijos prevencijos kontrolę, dalyvavo mokymuose, kuriuose gilino savo žinias korupcijos prevencijos temomis.

2017 m. rugsėjo 26 d. Saugumo skyriaus viršininkas Žygimantas Jakonis ir Teisės skyriaus teisininkė Vytautė Juškaitė dalyvavo Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos organizuotame seminare "Antikorupcinė viešojo sektoriaus veikla, paremta tarptautiniais reikalavimais". „Oro navigacijos“ atstovai taip pat pasidalino gerąja praktika, kaip įmonė dirba korupcijos prevencijos srityje.

Seminare aptartas kokybės valdymas viešajame sektoriuje antikorupciniu aspektu, pristatyta tarptautinio standarto LST ISO 37001:2017 "Antikorupcinės vadybos sistemos, Reikalavimai ir naudojimo gairės" svarba ir taikymo galimybės Lietuvoje. Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovas pasidalino rekomendacijomis apie antikorupcinį veiklos kūrimą tiek versle, tiek viešajame sektoriuje.
 


2017-06-26

„Oro navigacijos“ darbuotojai pasiryžę pranešti apie pastebėtus korupcijos atvejus

Balandžio pradžioje atlikto vidinio korupcijos prevencijos tyrimo duomenimis, daugiau nei trys ketvirtadaliai (76 proc.) tyrime dalyvavusių valstybės įmonės „Oro navigacija“ darbuotojų praneštų vadovybei arba teisėsaugos institucijoms apie pastebėtus korupcijos atvejus.

Vos 3 proc. darbuotojų teigė to nedarysiantys, o dar 20 proc. sakė nežinantys, kaip pasielgtų tokiu atveju.

Tyrimas buvo atliekamas anonimiškai, darbuotojų buvo prašoma atsakius į klausimus atsakymus įmesti į specialiai pastatytas dėžutes įmonės padaliniuose Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Tyrime savanoriškai anketas užpildė 119 įmonės darbuotojų.

Apklausos metu, darbuotojų, be kita ko, buvo klausiama, ar jiems buvo siūlomas kyšis. Iš 119 darbuotojų 118 atsakė neigiamai, 1 žmogus į klausimą neatsakė.

Į klausimą, ar manote, kad organizacijoje yra paplitusi situacija, kai personalui norima papildomai atsilyginti, 81 darbuotojas atsakė neigiamai, 33 dirbantieji teigė nežinantys. Teigiamai atsakė tik 5 įmonės darbuotojai.
 


2017-06-23

Dalyvauta korupcijos prevencijos mokymuose

Birželio mėnesį valstybės įmonės „Oro navigacija“ vadovybė ir padalinių vadovai dalyvavo korupcijos prevencijos mokymuose. Juos vedė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atstovai.

Birželio 16 d. ir birželio 22 d. vykusiuose mokymuose kalbėta apie korupcijos prevenciją, aptarti galimi interesų konfliktų atvejai, supažindinta su privačių interesų deklaracijų pildymo tvarka, diskutuota apie dovanas ir nepotizmą.
 Puslapis atnaujintas: 2017-10-19

Rekvizitai

 

 


 

 

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius 
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt

 

    

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460