Paskelbti pirkimai

 

 

2014-06-17 — 2014-06-27

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS NUOMOS PASLAUGŲ   VIEŠASIS   SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS,  ATLIEKAMAS  SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

 

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2014m. birželio 27 d. 10.30 val.

 

Pirkimo dokumentai

Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis

 

2014-04-18 — 2014-05-04

ĮMONĖS NAUJOJO ADMINISTRACINIO IR REGIONO SKRYDŽIŲ VALDYMO CENTRO PASTATO  PROJEKTAVIMO IR  PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ  VIEŠASIS  PIRKIMAS

 

Pirkimas  atliekamas skelbiamų derybų būdu, vykdant pirkimą CVP IS priemonėmis

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2014 m. birželio 4 d. 10.30 val.

 

Pirkimo dokumentai

 

2013-11-14 — 2014-01-30

Mokslinių tyrimų verslo valdymo, konkurencinio pranašumo vertinimo, informacinių technologijų, veiklos saugumo klausimais paslaugų pirkimas

 

Supaprastintas atviras konkursas, vykdant pirkimą CVP IS priemonėmis

Pasiūlymų pateikimo terminas – 2013 m. gruodžio 2 d. 10.30 val.