Vilniaus aerodromo skydžių valdymo centras

 

Atsakingieji asmenys ir tarnybos

Viršininkas
Kazys Oženeckas

Tel. +370 706  94 601

Vilniaus aerodromo skrydžių valdymo centro dėmesio laukas – į Vilnių atskrendantys ir iš jo išskrendantys orlaiviai. Šiame modernizuotame centre veikia aerodromo ir prieigų skrydžių valdymo punktai. Juose dirba aukštą profesinę kvalifikaciją turintys 27 skrydžių vadovai.

Besileidžiančių lėktuvų kontrolę iš regiono skrydžių valdymo centro jie perima, kai orlaivis būna vidutiniškai už 50 km. Nuo tos minutės Aerodromo skrydžių valdymo centro skrydžių vadovai nurodo orlaivių įguloms tiesiausią kelią kilimo ir tūpimo tako link.Atnaujinta: 2013-08-14