Kauno skrydžių valdymo centras

 

Atsakingieji asmenys ir tarnybos

Direktorius

Kęstutis Jurkėnas
Tel. +370 706  94 320 
Faks. +370 706  94 366

Specialistė
Regina Kazakienė
Tel. +370 706  94 326

Kauno (Karmėlavos) skrydžių valdymo centre dirba 11 skrydžių vadovų.

2012 m. įdiegtas ir instaliuotas automatizuoto valdymo sistemoje ICAO skrydžių planas FPL2012. 

Pastaraisiais metais Kauno aerodrome (KTT 26) pradėta eksploatuoti nauja tūpimo pagal prietaisus sistema su toliamačio įranga (ILS/DME). Įvedant II ICAO kategoriją, Karmėlavos aerodrome buvo pašalintos minimumo reikalavimų neatitinkančios kliūtys – nugriauti transformatorinė pastotė TP6 ir buvusio radiolokatoriaus pylimas. Naujoje vietoje sumontuotas automatinis radijo pelengatorius ARP 95. Atliktos visų pasikeitimų įteisinimo procedūros.

Atnaujinta: 2013-08-14