ES struktūrinių fondų parama
2005-03-07 Sutarties Nr. 174-ESF / 2004/2.2.0-01-40 / L-108-1163
Valstybės įmonės 'Oro navigacija' darbuotojų kompetencijos
ir bendrųjų gebėjimų ugdymas 

Projektą remia Lietuvos Respublika
Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga

 

ESF projekto naujienų archyvas

2008-11-24

Informacinis pranešimas

     2008 metais atliktas iš Europos socialinio fondo finansuojamo projekto "VĮ "Oro navigacija" darbuotojų kompetencijos ir bendrųjų gebėjimų ugdymas" išlaidų auditas. Jį atliko UAB "Tezaurus auditas". Išvada: išlaidos tinkamos finansuoti pagal paramos sutartyje nustatytas sąlygas ir gairių pareiškėjams nuostatas. Projektas sėkmingai įgyvendintas.

     Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra atliko patikrą vietoje ir nustatė, kad projekto lėšų apskaita buvo tvarkoma tinkamai, užtikrintas duomenų atsekamumas. Neatitikimų nerasta.

     Europos Komisijos įpareigota audito kompanija "Moore Stephens" LLP (Anglija, Londonas) atliko šio projekto auditą ir praktiškai patikrino valdymo kontrolės sistemos veikimą bei projekto dokumentus įmonėje. Įvertinimas teigiamas. 

 
2008-06-06

Valstybės įmonės „Oro navigacija“ darbuotojų kompetencijos ir bendrųjų gebėjimų ugdymas

     2005 m. kovo 7 d. pradėtas projektas „Valstybės įmonės „Oro navigacija“ darbuotojų kompetencijos ir bendrųjų gebėjimų ugdymas“, kuriam dalinę finansinę paramą skyrė Europos socialinis fondas, sėkmingai baigtas.

Projekto rezultatų rodikliai:

BPD priemonės lygmens:

Išmokytų naudos gavėjų skaičius – 220, iš jų 46 moterys.

Projekto lygmens:

Anglų kalbos tobulinimas – 216 darbuotojų;

Personalo vadyba padalinių vadovams – 76 darbuotojai.

Projekto pasekmių rodikliai:

Išsaugotos darbo vietos – 225;

Pratęstos skrydžių vadovų licencijos – 91.

Projekto vadovė Vida Morkūnienė

 
2008-01-31

Valstybės įmonės „Oro navigacija“ darbuotojų kompetencijos ir bendrųjų gebėjimų ugdymas

     2005 m. kovo 7 d. pradėtas projektas „Valstybės įmonės „Oro navigacija“ darbuotojų kompetencijos ir bendrųjų gebėjimų ugdymas“, kuriam dalinę finansinę paramą skyrė Europos socialinis fondas, netrukus bus baigtas.

     Projekte dalyvavo įmonės skrydžių vadovai, inžinieriai ir administracija iš Vilniaus, Kauno ir Palangos. Mokėsi anglų kalbos ir personalo vadybos.

     Šiuo projektu buvo siekiama motyvuoti įmonės darbuotojus, padėti jiems prisitaikyti prie įmonėje vykstančių pokyčių bei kelti jų kompetenciją.

     2008 m. sausio 10 d. buvo pateiktas šeštasis Mokėjimo prašymas ir Tarpinė ataskaita už 2007 metus. 2008 m. vasario mėnesį vyks auditas, kurį atliks UAB „Tezaurus“.

Projekto rezultatų rodikliai:

BPD priemonės lygmens:

Išmokytų naudos gavėjų skaičius – 220, iš jų 46 moterys.

Projekto lygmens:

Anglų kalbos tobulinimas – 216 darbuotojų;

Personalo vadyba padalinių vadovams – 76 darbuotojai.

 

Projekto pasekmių rodikliai:

Išsaugotos darbo vietos – 225;

Pratęstos skrydžių vadovų licencijos – 91.

     Įgyvendinant projektą labai nuoširdžiai, kūrybingai ir atsakingai dirbo projekto vyriausioji finansininkė Jūratė Chadasevičienė, įmonės teisininkė Janina Mackevičienė, leidyklos vyresnioji specialistė Danutė Ramanauskienė, Strateginės plėtros skyriaus vadybininkė Jolanta Zabotkienė, Dokumentų valdymo skyriaus vedėja Tatjana Pankrašovaitė ir specialistė Inga Bielskutė bei Juridinio ir personalo skyriaus specialistė Rasa Baleišienė.

     Už sėkmingą sutarčių su paslaugų teikėjais įgyvendinimą esame dėkingi American English School Verslo klientų skyriaus vadovei Ievai Kupčinskienei ir Projektų vadovei Almai Budaitei, UAB Person Premier direktorei Rasai Čelkienei ir Projektų vadovei Eglei Šukevičiūtei.

     Už paramą ir kantrybę dėkojame buvusiems ir esamiems Europos socialinio fondo agentūros darbuotojams: Agnei Galinauskei, Živilei Čimolauskaitei, Adrijai Petrauskaitei, Rūtai Rožanskienei, Renatai Ribinskaitei, Martynai Banaitytei, Dainiui Dromantui, Astai Paškevičienei ir Astai Šeštokaitei.

 Projekto vadovė Vida Morkūnienė

 

 

 

Atnaujinta: 2011-11-16