Įmonės veikla

Oro navigacijos informacijos paslaugos

Atsakingieji asmenys ir tarnybos

Oro navigacijos informacijos skyrius

 

Viršininkas
Virginijus Steponavičius 

Tel. +370 706  94 615 

Faks. +370 706  94 614 
El. p. ais@ans.lt 

Oro navigacijos informacijos rengimo ir teikimo poskyris

Vadovas
Algirdas Jasiulionis

Tel. +370 706  94 620

El. p. briefing@ans.lt

Vilniaus ONI instruktorius

Tel. +370 706  94 618
Faks. +370 706  94 621
El. p. briefing@ans.lt

 

    Kiekviena valstybė, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) narė, privalo teikti visą informaciją, reikalingą civilinės aviacijos orlaivių skrydžiams tos šalies oro erdvėje.

    VĮ “Oro navigacija” Oro navigacijos informacijos skyrius (ONIS) yra atsakingas už oro navigacijos informacijos rinkimą ir platinimą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir, remiantis regioniniu oro navigacijos susitarimu, virš atviros jūros esančioje oro erdvėje, kuri įeina į Vilniaus skrydžių informacijos regioną.

    Teikiamas visas oro navigacijos informacijos komplektas, kurį sudaro:

 Oro navigacijos informacinis rinkinys (angl. – AIP);

 AIP pataisos (angl. – AIP AMDT);

 AIP papildymai (angl. – AIP SUP);

 NOTAM ir priešskrydinės informacijos biuleteniai (angl. – PIB);

 Oro navigacijos informacijos aplinkraščiai (angl. – AIC);

 Patikrinimo ir galiojančių NOTAM sąrašai.

 

    Oro navigacijos informacinis rinkinys (AIP) yra pagrindinis aviacijos dokumentas, atitinkantis ICAO reikalavimus. Šiuo dokumentu būtina naudotis rengiantis tarptautiniams ar vietiniams, komerciniams ar privatiems skrydžiams. Rinkinyje paskelbtos Skrydžių taisyklės, Oro eismo paslaugų taisyklės bei kita būtina informacija. Lietuvos AIP rengia ir platina ONI skyrius. Nuo 2012 m. lapkričio 15 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos elektroninis (HTML formatu) oro navigacijos informacinis rinkinys. Jis leidžiamas lietuvių ir anglų kalbomis tik kompaktinėje plokštelėje su galimybe atspausdinti informaciją iš PDF failo.

Visos geografinės koordinatės Lietuvos Respublikos oro navigacijos informaciniame rinkinyje pateikiamos pagal pasaulinę geodezinės atskaitos sistemą (WGS-84). Oro kelių žemėlapiai bei visa su jais susijusi informacija atitinka pagrindinės zonos navigacijos (B-RNAV) koncepcijos reikalavimus.

    Oro navigacijos informacijos skyriuje parengti ir platinami Vilniaus skrydžių informacijos regiono Vizualiųjų skrydžių žemėlapis (1:500 000 masteliu) ir Lietuvos Respublikos aerodromų informacinis rinkinys (skrydžiai pagal vizualiųjų skrydžių taisykles) lietuvių ir anglų kalbomis. Rinkinys taip pat išleistas kompaktinėje plokštelėje (PDF formatu).

    Oro navigacijos informacijos skyriuje yra Oro navigacijos informacijos rengimo ir teikimo (ONIRT) poskyris. Pagal tarptautinius reikalavimus ONIRT poskyris arba žiniavietės padaliniai privalomi visuose tarptautiniuose oro uostuose. Lietuvos Respublikoje jie įkurti Vilniaus, Kauno, Palangos ir Šiaulių oro uostuose.

    Vilniaus ONIRT poskyris dirba visą parą. Jį patogu pasiekti orlaivių pilotams, oro uosto ir kitų tarnybų darbuotojams. ONIRT poskyryje / žiniavietėse saugomi ir atnaujinami užsienio valstybių oro navigacijos informaciniai rinkiniai, duomenys apie Lietuvos Respublikos aerodromų skrydžių instrukcijas. Su visais leidiniais galima susipažinti tik žiniavietėje. ONIRT poskyris/ žiniavietės turi galimybę naudotis Europos ONIS duomenų baze (angl. – EAD).

    ONIRT poskyryje taip pat priimami ir siunčiami visi su skrydžių valdymu susiję pranešimai: skrydžių planai, informacija apie orlaivio išskridimą, vėlavimą, įvairius pakeitimus ir pan. Poskyris kartu koordinuoja visų tarnybų, susijusių su oro navigacijos paslaugų teikimu, veiklą. Poskyrio instruktorius nuolat palaiko ryšį su Regiono bei Aerodromo skrydžių valdymo centrais, Skrydžių srautų planavimo ir duomenų dorojimo skyriumi, paieškos ir gelbėjimo centrais, muitine, pasienio policija bei kitomis tarnybomis. Keičiamasi informacija ir su kitų valstybių atitinkamomis tarnybomis bei aviakompanijomis.

    Vilniaus ONIRT poskyris / žiniavietės renka rinkliavas už oro navigacines ir terminalo  paslaugas. Orlaivių įgulų nariai čia gali susipažinti su visa skrydžiui reikalinga informacija, gauti reikiamas konsultacijas. Be to, poskyryje galima įsigyti oro navigacinius žemėlapius. Atsiskaityti už paslaugas galima litais ir eurais – grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortelėmis.

 

Onis

Rekvizitai

    

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius 
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460