Įmonės veikla

Oro eismo paslaugos

Atsakingieji asmenys ir tarnybos
 

Oro eismo vadybos direktorius

Sergej Smirnov 
Tel. +370 706  94 503 
Faks. +370 706  94 522

Regiono skrydžių valdymo centras

RSVC viršininkas 
Nerijus Maleckas 
Tel. +370 706  94 600

Vilniaus aerodromo skrydžių valdymo centras

VASVC viršininkas 
Kazys Oženeckas 
Tel. +370 706  94 601

Oro eismo vadybos skyrius

Skyriaus viršininkas vyriausiasis skrydžių vadovas 
Oleg Skibickij 
Tel. +370 706  94 580

Kauno skrydžių valdymo centras

Palangos skrydžių valdymo centras

Šiaulių skrydžių valdymo centras

 

    

Oro eismo paslaugų teikimas yra neatskiriama kiekvienos šalies civilinės aviacijos veiklos dalis. Lietuvoje oro eismo paslaugas teikia:

 

 

  • Vilniaus regiono skrydžių valdymo centras;

 

  • Vilniaus aerodromo skrydžių valdymo centras;

 

  • Kauno aerodromo skrydžių valdymo centras; 

 

  • Palangos aerodromo skrydžių valdymo centras;

 

  • Šiaulių aerodromo skrydžių valdymo centras.

    

Teikiamos oro eismo paslaugos: skrydžių valdymo (regiono, prieigų ir aerodromo skrydžių valdymo), skrydžių informacijos (aerodromo skrydžių informacijos, aerodromo rajono informacijos automatinio perdavimo kai kuriuose aerodromuose), aliarmo skelbimo.

   

Oro eismo paslaugos, atsižvelgiant į oro erdvės klasifikaciją, teikiamos visoje Lietuvos oro erdvėje, taip pat ir virš teritorinių vandenų bei atviros Baltijos jūros oro erdvės, kuri įeina į Vilniaus skrydžių informacijos regioną.

 

Aukštą teikiamų paslaugų kokybę garantuoja specialistų kvalifikacija bei tarptautinius standartus atitinkanti šiuolaikinė skrydžių valdymo sistema. Spartus skrydžių valdymo įrangos atnaujinimo procesas prasidėjo netrukus po to, kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę. Naujas galimybes atvėrė 1993 m. įdiegta radijo lokatorių sistema THOMSON – išaugus teikiamų oro navigacijos paslaugų kokybei, Lietuvos oro erdvė aviakompanijoms tapo kur kas patrauklesnė. Už visapusį skrydžių valdymo procesų modernizavimą per labai trumpą laiką tuometinė Valstybinė skrydžių valdymo tarnyba 1994 m. buvo apdovanota Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) 50-čio garbės medaliu

    Tačiau gyvenimas nestovi vietoje. Praėjo dešimtmetis ir vis didėjantis skrydžių intensyvumas, nuolat augantys reikalavimai oro eismo paslaugoms ir pasaulinė skrydžių valdymo technikos atnaujinimo praktika paskatino imtis naujo projekto. Jau antri metai Vilniaus regiono ir aerodromo skrydžių valdymo centruose veikia moderni automatizuota prancūzų firmos THALES skrydžių valdymo sistema EUROCAT X, o Kauno bei Palangos centrų poreikius kol kas tenkina ankstesnės kartos įranga EUROCAT 200.

    Skrydžius kontroliuoti padeda ne tik radiolokacinis stebėjimas, bet ir vadinamieji elektroniniai STRIP-ai, per kuriuos skrydžių vadovai ekrane mato svarbiausius su orlaivio skrydžiu susijusius duomenis: oro vežėjo reiso numerį, orlaivio tipą ir greitį, jo išskridimo ir paskirties aerodromų pavadinimus bei išskridimo ir atskridimo laiką, faktinį ir leistą skrydžio lygį, taikomas skrydžio taisykles, antrinio radiolokatoriaus kodą ir t.t. Visa skrydžių vadovams reikalinga grafinė, radiolokacinė ir planinė informacija bei jos pakeitimai matomi dviejuose spalvotuose ekranuose. Viename iš jų pateikiama radiolokacinė informacija apie visus orlaivius, esančius Lietuvos oro erdvėje, kitame – apie kiekvieną iš jų atskirai (skrydžio planas).

    Sistema prijungta prie pasaulinio fiksuoto oro navigacijos informacijos ryšio tinklo (AFTN). Kartu veikia kalbinio ryšio, sisteminio laiko apskaitos bei nuolatinės elektros įtampos tiekimo užtikrinimo įranga.

    2006 m. įgyvendintas didelės vertės investicinis projektas „Vilniaus aerodromo tūpimo pagal prietaisus sistemos keitimas“, didele dalimi finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Tų pačių metų pabaigoje įdiegti tiesioginiai duomenų mainai (pagal Eurokontrolės OLDI standarto reikalavimus) tarp Vilniaus regiono ir aerodromo skrydžių valdymo centrų ir Minsko bei Rygos centrų. Pažangi naujovė palengvina skrydžių vadovų darbą. Artimiausiu laiku analogiška sistema sujungs Vilniaus ir Varšuvos skrydžių valdymo centrus.

 

 

Rekvizitai

    

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius 
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460