Valstybės įmonės "Oro navigacija" paslaugų gavėjo
pretenzija (skundas) ar pasiūlymas

 

Informacija oro erdvės naudotojams

Oro erdvės naudotojai, turintys pretenzijų, skundų ar pasiūlymų, susijusių su valstybės įmonės "Oro navigacija" teikiamomis paslaugomis, gali užpildyti pateiktą standartinę formą tiesiogiai internete.

Parsisiųsti:

Icon Pretenzijos ar pasiūlymo forma (12.9 KB)

 

Standartinės formos blanką taip pat galima gauti Vilniaus, Kauno, Palangos, Šiaulių oro navigacijos informacijos žiniavietėse, forma paskelbta Oro navigacijos informacijos rinkinyje.
Užpildytą formą galima pateikti Vilniaus, Kauno, Palangos, Šiaulių oro navigacijos žiniavietės darbuotojui, atsiųsti įmonei elektroniniu paštu quality@ans.lt;
faks. +370 706  94 522;
arba paštu šiuo adresu:
VĮ "Oro navigacija",
Rodūnios kelias 2, LT-02188
Vilnius, Lietuva

Vartotojų pretenzijos, skundai bei pasiūlymai valstybės įmonėje "Oro navigacija" nagrinėjami vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo, objektyvumo ir operatyvumo principais, pagal įmonės kokybės valdymo procedūrą "Oro navigacijos paslaugų gavėjų pretenzijų (skundų) ir pasiūlymų nagrinėjimas".
Registruojami ir nagrinėjami tik tie vartotojų pretenzijos (skundai) bei pasiūlymai, kuriuose pateikti duomenys apie pareiškėją (organizacijos pavadinimas, vardas, pavardė, adresas), ir pretenzijos bei pasiūlymai išdėstyti tvarkingai ir suprantamai.
Visi oro erdvės naudotojų pasiūlymai, galintys pagerinti skrydžių saugą, yra labai vertinami.

Atnaujinta: 2013-09-04