Oro navigacijos informacijos aplinkraščiai

 

A 11/98

European B-RNAV Contingency Procedures.

A 07/01

Atsakomybė už orlaivių, manevruojančių pagal ACAS II sistemos patariamąjį sprendimą (RA), skirstymą.

A 01/02

Pataisa, susijusi su peržiūrėtomis RCF procedūromis EUR regione.

A 06/03

Aukščio monitoringo reikalavimai, įdiegus sumažintą vertikaliojo orlaivių skirstymo minimumą Europoje (EUR RVSM).

A 02/04

ICAO 24 Bitų orlaivių adresai ir orlaivių atpažinimo indekso pranešimas.

A 10/08

Skrydžių aktyvinimo monitoringo (FAM) funkcija ETFMS sistemoje bus suaktyvinta Lietuvai.

A 11/08

Paraiška Lietuvos Respublikos Civilinės aviacijos administracijai gauti leidimą skrydžiui žemiau nustatyto minimalaus skrydžio aukščio.

A 16/08

Start of Operation of the Eurocontrol European AIS Database (EAD) in Lithuania and Information on the EAD for Clients, Users and Service Providers.

A 17/08

European Flight Planning Regulations.

A 10/09

Maršruto rinkliavų sistemos taikymo sąlygos bei mokėjimo sąlygos.

A 04/11

Tikrinimo tvarka tarptautiniuose oro uostuose ir privačiais skrydžiais skrendančių asmenų tikrinimas.

A 11/11

2010 metų sausio 26 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 73/2010, kuriuo nustatomi bendro Europos dangaus oro navigacijos duomenų ir informacijos kokybės reikalavimai, pagrindinės sąlygos ir įgyvendinimo datos.

A 05/12

Informacijos apie oro keliais vežamus užsieniečius, kurie pateks į Lietuvos Respublikos teritoriją iš valstybių, neesančių Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, pateikimo tvarka.

A 010/2012 Informacija orlaiviams, atvykstantiems iš trečiųjų valstybių apie būtiną atlikti orlaivio saugumo patikrinimą.
A 003/2013 Paraiška skrydžiui į Šiaulių oro uostą.
A 014/2013 Valstybės įmonės "Oro navigacija" paslaugų gavėjo pretenzija (skundas) ar pasiūlymas.
A 016/2013 II lygio patobulinta antžeminio eismo stebėjimo ir kontrolės sistema (A-SMGCS) Vilniaus aerodrome.
A 008/2014

AIRAC oro navigacijos informacijos /duomenų datos 2014-2015 metais.

A 009/2014

Skrydžių žemuose lygiuose vykdymo procedūros Lietuvos Respublikos oro erdvėje.

A 010/2014 Paraiškos Lietuvos Respublikos Civilinės aviacijos administracijai ir valstybės įmonei "Oro navigacija".
A 011/2014 Leidimų civilinių orlaivių skrydžiams pasienio zonoje išdavimo tvarka.
A 013/2014 Išleistas Lietuvos Respublikos vizualiųjų skrydžių oro navigacijos žemėlapis - ICAO 1:500 000 LITHUANIA, pirmas leidimas.
A 014/2014 2015 metų oro navigacijos informacijos leidinių prenumerata.
A 019/2014 Vulkaniniai pelenai.
A 021/2014 Sezoninis žemos sniego planas 2014/2015.
A 022/2014 Elektroniniai vietovės ir kliūčių duomenys.
A 023/2014 A serijos oro navigacijos informacijos aplinkraščiai.
A 024/2014 Leidimų orlaivių skrydžiams draudžiamose arba ribojamose zonose išdavimo tvarka. 
A 001/2015 2015 metų švenčių dienos.
A 002/2015 Oro uostų rinkliavos ir rinkliavos už oro navigacijos paslaugas.
A 003/2015 Palangos oro uosto rinkliavų dydžiai ir nuolaidos.
A 004/2015 Bendrosios aviacijos orlaivių ir aerodromų avicijos saugumo reikalavimų taikymas.
Atnaujinta: 2014-12-31