Oro erdvės naudotojo pretenzijos ar pasiūlymo forma

Administracinė informacija

Oro erdvės naudotojo pretenzija ar pasiūlymas

 

Informacija oro erdvės naudotojams

Oro erdvės naudotojai, turintys pretenzijų, skundų ar pasiūlymų, susijusių su valstybės įmonės "Oro navigacija" teikiamomis paslaugomis, gali užpildyti standartinę pretenzijos arba pasiūlymo formą tiesiogiai internete.


Formą taip pat galima parsisiųsti:

Pretenzijos ar pasiūlymo forma (67,0 KB)

Standartinės formos blanką taip pat galima gauti Vilniaus, Kauno, Palangos, Šiaulių oro navigacijos informacijos žiniavietėse, forma paskelbta Oro navigacijos informacijos aplinkraštyje.
Užpildytą formą galima pateikti Vilniaus, Kauno, Palangos, Šiaulių oro navigacijos informacijos žiniavietės darbuotojui arba atsiųsti įmonei
elektroniniu paštu quality@ans.lt,
faksu +370 706  94 522
ar paštu šiuo adresu:
Valstybės įmonei „Oro navigacija“,
Rodūnios kelias 2, LT-02188
Vilnius, Lietuva

Vartotojų pretenzijos, skundai bei pasiūlymai valstybės įmonėje „Oro navigacija“ nagrinėjami vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo, objektyvumo ir operatyvumo principais, pagal įmonės kokybės valdymo procedūrą „Oro navigacijos paslaugų gavėjų pretenzijų (skundų) ir pasiūlymų nagrinėjimas".
Registruojami ir nagrinėjami tie vartotojų pretenzijos (skundai) bei pasiūlymai, kuriuose pateikti duomenys apie pareiškėją (organizacijos pavadinimas, vardas, pavardė), ir pretenzijos bei pasiūlymai išdėstyti tvarkingai ir suprantamai.
Visi oro erdvės naudotojų pasiūlymai, galintys pagerinti skrydžių saugą ar oro navigacijos paslaugų kokybę, yra labai vertinami.

Rekvizitai

 

 


 

 

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius 
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt

 

    

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460