Lietuviai ir lenkai glaudžiau bendradarbiaus aviacijos srityje

Administracinė informacija

  • VĮ Oro navigacija

Lietuviai ir lenkai glaudžiau bendradarbiaus aviacijos srityje

Susitikimo su kolegomis iš Lenkijos akimirka
Susitikimo su kolegomis iš Lenkijos akimirka

Varšuvoje vykusiame Baltijos funkcinio oro erdvės bloko (toliau - Baltijos FAB) posėdyje patvirtintas veiksmų planas, kuriuo vadovaujantis bus įgyvendinama šio bloko plėtros strategija iki 2025-ųjų. Abiejų šalių ministrų, civilinės aviacijos administracijos ir oro navigacijos paslaugų teikėjų atstovų susitikime „Oro navigacijai“ atstovavo generalinis direktorius Mindaugas Gustys ir Baltijos FAB Valdymo biuro atstovas Vidmantas Kairys.

Lietuvos ir Lenkijos įkurtas Baltijos FAB sėkmingai veikia nuo 2012-ųjų. Taip įgyvendinama Europos Sąjungos inicijuota Bendro Europos dangaus koncepcija, kuria siekiama efektyviau valdyti oro eismą, pasiekti optimalų Europos oro erdvės pralaidumą, didinti skrydžių saugą ir sumažinti skrydžių vėlavimus.

Patvirtintas Baltijos FAB veiksmų planas numato šalių bendradarbiavimo projektus, kuriais siekiama  strateginių tikslų – plėsti veiklą įtraukiant kitus Europoje veikiančius FAB, oro navigacijos paslaugų teikėjus ir ne ES valstybes, vieningai veikti gerinant skrydžių saugą ir valdymo kokybę, kurti ir plėtoti inovatyvius sprendimus bei veikti kaip vieninga, efektyvi, į verslą orientuota organizacija.

Įgyvendinant šį planą bendradarbiaus už transportą atsakingos Lietuvos ir Lenkijos ministerijos, abiejų šalių civilinės aviacijos administracijos ir oro navigacijos paslaugų teikėjai.

Funkciniai oro erdvės blokai buvo sukurti siekiant sumažinti oro erdvės suskaidymą ir oro navigacijos paslaugų kaštus, padidinti oro erdvės pralaidumą. Šiuo metu ES šalys iš viso yra sudariusios 9 funkcinius oro erdvės blokus.Puslapis atnaujintas: 2018-03-02

Rekvizitai

 

 


 

 

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius 
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt

 

    

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460